Publicaties

Sinds 2003 publiceert Jaco van der Knijff regelmatig artikelen en recensies in (wetenschappelijke) tijdschriften, muziekbladen en kerkelijke periodieken. Ook verschenen er artikelen en andere bijdragen in boekuitgaven. In 2018 kwam zijn dissertatie Heilige gezangen op de markt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste publicaties, met zo mogelijk een link naar de webpagina waar het betreffende artikel te lezen is of naar de gegevens over het bewuste boek.

2023

2022

2020

 • ‘Zingen: roeping van elke christen’, Vrouw! 73/6 (november-december 2020), 10-12
 • ‘Ieder lied verdient eerlijke toets’, opinieartikel Nederlands Dagblad vrijdag 6 november 2020, 12-13
 • [recensie] Mark A. Lamport, Benjamin K. Forrest, Vernon M. Whaley (eds.), Hymns and Hymnody: Historical and Theological Introductions, 3 delen, Eugene 2019, Theologia Reformata 63/3 (september 2020), 319-320
 • ‘De waarde van een persoonlijk én gezamenlijk kerkliedreservoir’, Ambtelijk Contact (2020/3-4), 22-25
 • ‘Hele psalmen, alle psalmen’, drie afleveringen, Kerkblad voor het Noorden 68/17 (23 april 2020), 6; 68/18 (30 april 2020), 3; 68/19 (7 mei 2020), 6

2019

 • [recensie] Daniel Trocmé-Latter, The Singing of the Strasbourg Protestants, 1523-1541, Farnham/Burlington 2015, Theologia Reformata 62/4 (december 2019), 412-413
 • ‘De zingende gemeente’, Kerkblad voor het Noorden 20/2019 (16 mei 2019), 4-5
 • [recensie] M. te Velde, Het getijdengebed: geschiedenis, betekenis, uitdagingen, Baarn 2018, Theologia Reformata 62/1 (maart 2019), 83-85
 • Vormen voor vandaag. De betekenis van symbolen en rituelen in de Bijbel en het christelijke leven, Generator 30 (winter 2019), 6-8

2015

2014

2013

 • [recensie] Jan van Biezen, Rhythm, Metre and Tempo in Early Music. Collected Articles (Diemen 2013), Kerk en Muziek 62/3 (mei/juni 2013), 13

2012

 • [recensie] Judith I. Haug, Der Genfer Psalter in den Niederlanden, Deutschland, England und dem Osmanischen Reich (16.-18. Jahrhundert) (Tutzing 2010), Theologia Reformata 55/3 (2012), 315-316

2010

 • Het Eigen Geschrift Davids’ (serie ‘Eenige Gezangen’), Kerk en Muziek 59/2 (maart/april 2010), 10-15

2009

 • De Bedezang voor en de Dankzang na het eten. De ontwikkeling van de Eenige Gezangen van 1539 tot 1773’ (serie ‘Eenige Gezangen’), Kerk en Muziek 58/6 (november/december 2009), 10-13
 • De tweede berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs. De ontwikkeling van de Eenige Gezangen van 1539 tot 1773’ (serie ‘Eenige Gezangen’), Kerk en Muziek 58/2 (maart/april 2009), 10-13
 • De eerste berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs. De ontwikkeling van de Eenige Gezangen van 1539 tot 1773’ (serie ‘Eenige Gezangen’), Kerk en Muziek 58/1 (januari/februari 2009), 10-12

2008

2007

 • [recensie] Erick Versloot, Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijk jaar rond (Zoetermeer 2007), Kerk en Muziek 56/6 (november/december 2007), 23
 • Liederen die nog steeds resoneren. Predikant-dichter Paul Gerhardt (1607-1676) een beetje vergeten in Nederland’, Centraal Weekblad, 16 maart 2007, 12
 • [recensie] Anje de Heer, Mijn ziel maakt groot den Heere. De lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon (Utrecht 2006), Kerk en Muziek 56/2 (maart/april 2007), 25
 • Paul Gerhardt in Nederland. Liederen van Duitse predikant-dichter kunnen nog steeds resoneren en functioneren’, Kerk en Muziek 56/2 (maart/april 2007), 10-12

2005

 • Zangers en zieners’ (2 afleveringen), EREdienst 32/5 (oktober 2005), 3-6 en 32/6 (december 2005), 3-7 [n.a.v. doctoraalscriptie Zieners en zangers. Een onderzoek naar de relatie tussen muziek en profetie in Kronieken, Theologische Universiteit Apeldoorn, juni 2005]
 • Zieners en zangers’ (2 afleveringen), Kerk en Muziek 54/5 (september/oktober 2005), 24-25 en 54/6 (november/december 2005), 21-23 [n.a.v. doctoraalscriptie Zieners en zangers. Een onderzoek naar de relatie tussen muziek en profetie in Kronieken, Theologische Universiteit Apeldoorn, juni 2005]
 • [recensie] Jan Smelik, Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek (Zoetermeer 2005), Kerk en Muziek 54/5 (september/oktober 2005), 11
 • [recensie] Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens en Jan R. Luth (hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert (Tübingen 2004), Kerk en Muziek 54/1 (januari/februari 2005), 24-25

2004

 • Stoplap wordt opstap. Halve versjes in psalmberijming uit nood geboren’, Kerk en Muziek 53/6 (november/december 2004), 6-9

2003

 • [recensie] Ignace Bossuyt, Het Weihnachts-Oratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach (Leuven 2002), De Wekker 113/7 (19 december 2003), 117
 • [recensie] Bertine Bos, ‘Mit neu erweckten Zungen’. Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden (Nijmegen 2003), Kerk en Muziek 52/6 (november/december 2003), 12-13
 • [recensie] Anton Vernooij (red.), Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica. Handboek voor de kerkorganist (Kampen 2003), Kerk en Muziek 52/5 (september/oktober 2003), 18-19, 22
 • ‘Een vermeende kloof. Visies Luther en Calvijn op muziek staan dicht bij elkaar’, Kerk en Muziek 52/2 (maart/april 2003), 6-11 [n.a.v. scriptie ‘Theologie van de muziek bij Luther en Calvijn. Een vergelijking’, bijvak kerkmuziek dr. J.R. Luth, Rijksuniversiteit Groningen, maart 2003]